Integracja europejska

Wiarygodna wiedza o współczesnych społeczeństwach europejskich? Przejrzyj książki, które zgromadziliśmy dla Ciebie w tej kategorii. Na pewno znajdziesz coś interesującego w temacie integracji europejskiej. Zobacz ile najróżniejszych lektur tego typu dla Ciebie mamy. Znajdziesz tu 17 produktów z różnych 16 sklepów. Obecna baza 20 marek w tej kategorii z pewnością Ciebie zadowoli. W tym dziale zainteresowani z reguły nabywali oferty takich marek jak: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej oraz Atla 2. Zainteresowani przeważnie wybierali sklepy takie jak: InBook.pl, merlin.pl i Przyjazna.pl. Przeczytaj także opinie, które umieścili odwiedzający. Jednym z chętniej wybieranych producentów jest tutaj Atla 2 - spośród ofert wspomnianej marki często sprzedają się , , a także .

(2)

Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP - Trubalski Artur (9788325588427)

Celem monografii jest analiza cyklu implementacji dyrektyw UE do systemu prawnego RP. Przedmiotem rozważań jest cykl przygotowywania projektów ustaw implementacyjnych, a następnie ich uchwalania....

Od 119,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej - Joanna Wegner-Kowalska

W publikacji dokonano analizy efektywności unijnego prawa administracyjnego z perspektywy osiągania celów prawa. Zbadano działanie współczesnej administracji, posługując się przykładem...

Od 87,20 zł

Porównaj ceny

(0)

Twierdza czy Wspólnota? Europa w Polskim Dyskursie Publicznym, oprawa miękka

Wśród walorów książki wymienić należy wysoką wartość poznawczą analiz i interpretacji. Odtworzenie tego, co w obrazie Europy jest wspólną bazą, pozwala lepiej rozumieć obrazy integracji...

Od 22,55 zł

Porównaj ceny

(3)

Rozwój federalnego systemu fi nansów publicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki do 1945 roku*natychmiastowawysyłkaod3,99, CeDeWu

Problem ustroju politycznego integrującej się Europy był i jest przedmiotem długofalowych sporów. Jedną z form funkcjonowania Unii Europejskiej jest działanie w formie państwa federalnego i...

Od 42,71 zł

Porównaj ceny

(2)

Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych - DODATKOWY RABAT 5% NA WSZYSTKO! KOD: minus5, Currenda

Tematyka poszczególnych opracowań została dostosowana w taki sposób, by zamieszczone w pierwszej części ogólniejsze prace stwarzały bazę pojęciową dla rozważań poświęconych kwestiom bardziej...

Od 44,38 zł

Porównaj ceny

(2)

Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, praca zbiorowa

Oddajemy w ręce Czytelników publikację bez dwóch zdań niewyczerpującą całości aspektów związanych z rolą prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, ale dotykającą zróżnicowanych aspekt...

Od 31,85 zł

Porównaj ceny

(1)

Ten years of the visegrad group members states in the european union * natychmiastowa wysyłka od 3,99

The aim of the project would be to exchange/share experience of Visegrad Group Member States in the field of their membership in the European Union - in particular: EU accession as an impulse to...

Od 35,04 zł

Porównaj ceny

(3)

Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw * natychmiastowa wysyłka od 4,99 (9788325573430)

Celem książki jest zbadanie sprawności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE)...

Od 99,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Stanąć po stronie Dobra, Abp Stanisław Wielgus

Książka powstała z inicjatywy słuchaczy i czytelników Autora. Jest typym wypisów z tekstów opublikowanych już w latach 2001-2011. Z nich zostały wybrane fragmenty, a niekiedy całe tematyczne...

Od 24,73 zł

Porównaj ceny

(0)

20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011. Wybrane problemy*natychmiastowawysyłkaod3,99

Niniejszy zbiór artykułów stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Politologii UMCS. Jej idea pojawiła się w środowisku młodych politologów z Lublina i Wilna, którzy przy...

Porównaj ceny

(1)

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność*natychmiastowawysyłkaod3,99 (2015)

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udzielić...

Od 37,34 zł

Porównaj ceny

(3)

Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? (2000)

- rok 1999 w perspektywie zdolności Polski do integracji europejskiej- problemy polityki rozwoju regionalnego Polski w warunkach integracji europejskiej- instytucjonalizacja nie - odpowiedzialności

Od 28,54 zł

Porównaj ceny

(0)

Imigracja a gospodarka doświadczenia Australii - mamy na stanie, wyślemy natychmiast, Wrona Marcin

Cała Europa obecnie wstrzymuje oddech z powodu napływającej fali imigrantów, co może poważnie zagrozić procesom integracyjnym w Unii Europejskiej. Niektóre kraje, takie jak Francja, poprzez lata...

Od 46,29 zł

Porównaj ceny

(0)

Kobiety w Parlamencie Europejskim, Anna Pacześniak

Przedmiotem pracy jest pozycja pań w Parlamencie Europejskim oraz społeczne uwarunkowania ich uczestnictwa w polityce. Dysertacja posiada szersze studia na temat kulturowych i społecznych...

Porównaj ceny

(2)

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania - struktury - funkcjonowanie

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony stanowi znaczny składnik funkcjonowania Unii Europejskiej, obejmując zarządzanie kryzysami w sferze militarnej i niemilitarnej. Choć przejawy tej...

Porównaj ceny

(1)

Modelowanie ewaluacji projektów europejskich (opr. miękka)

dobór tematu publikacji podyktowany jest zapotrzebowaniem równocześnie ekspertów oceniających wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów, jak również potencjalnych beneficjentów ubiegających...

Porównaj ceny

(2)

Europa środkowa. Salon czy przedpokój Europy?, oprawa miękka

Pod jakim względem można mówić o Wspólnocie Europejskiej i jaki powinna mieć ona charakter? To szczególnie ważne pytania, zwłaszcza dziś, gdy powołana w zeszłym stuleciu do życia Unia Europejska.....

Od 24,78 zł

Porównaj ceny

(0)

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar, struktura, determinanty, Wąsowicz-Kiryło Grażyna

Jest to bardzo interesująca, nadzwyczajnie napisana książka, dotycząca stosunku człowieka do pieniędzy. Autorka pokazuje w niej opracowane poprzez siebie typowe narzędzia kwestionariuszowe (...

Porównaj ceny

(3)

Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, praca zbiorowa

Obowiązujący od 1 grudnia 2012 r. Traktat z Lizbony jest konsekwencją potrzeb wiążących się z rozwojem procesów integracyjnych w Europie. Stanowi on wyraz kontynuacji reform polegających na...

Porównaj ceny

(1)

ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej * natychmiastowa wysyłka od 3,99 (360 str.)

przejrzyj wiecej danych o ksiazce ReNEUAL Model kodeksu progresywnania administracyjnego Unii Europejskiej w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.

Porównaj ceny

(3)

Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - mamy na stanie, wyślemy natychmiast, Szuniewicz Marta

Monografia porusza problematykę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa państwa w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ustanowienie granicy...

Porównaj ceny