Integracja europejska

Wiarygodna wiedza o współczesnych społeczeństwach europejskich? Przejrzyj książki, które zgromadziliśmy dla Ciebie w tej kategorii. Na pewno znajdziesz coś interesującego w temacie integracji europejskiej. Zobacz ile najróżniejszych lektur tego typu dla Ciebie mamy. Znajdziesz tu 17 produktów z różnych 16 sklepów. Obecna baza 20 marek w tej kategorii z pewnością Ciebie zadowoli. W tym dziale zainteresowani z reguły nabywali oferty takich marek jak: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej oraz Atla 2. Zainteresowani przeważnie wybierali sklepy takie jak: InBook.pl, merlin.pl i Przyjazna.pl. Przeczytaj także opinie, które umieścili odwiedzający. Jednym z chętniej wybieranych producentów jest tutaj Atla 2 - spośród ofert wspomnianej marki często sprzedają się , , a także .

(3)

Rozwój federalnego systemu fi nansów publicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki do 1945 roku*natychmiastowawysyłkaod3,99, CeDeWu

Problem ustroju politycznego integrującej się Europy był i jest przedmiotem długofalowych sporów. Jedną z form funkcjonowania Unii Europejskiej jest działanie w formie państwa federalnego i...

Od 42,71 zł

Porównaj ceny

(2)

Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych - DODATKOWY RABAT 5% NA WSZYSTKO! KOD: minus5, Currenda

Tematyka poszczególnych opracowań została dostosowana w taki sposób, by zamieszczone w pierwszej części ogólniejsze prace stwarzały bazę pojęciową dla rozważań poświęconych kwestiom bardziej...

Od 44,38 zł

Porównaj ceny

(2)

Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, praca zbiorowa

Oddajemy w ręce Czytelników publikację bez dwóch zdań niewyczerpującą całości aspektów związanych z rolą prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, ale dotykającą zróżnicowanych aspekt...

Od 32,10 zł

Porównaj ceny

(1)

Ten years of the visegrad group members states in the european union * natychmiastowa wysyłka od 3,99

The aim of the project would be to exchange/share experience of Visegrad Group Member States in the field of their membership in the European Union - in particular: EU accession as an impulse to...

Od 35,04 zł

Porównaj ceny

(3)

Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw * natychmiastowa wysyłka od 4,99 (9788325573430)

Celem książki jest zbadanie sprawności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE)...

Od 99,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP - Trubalski Artur (9788325588427)

Celem monografii jest analiza cyklu implementacji dyrektyw UE do systemu prawnego RP. Przedmiotem rozważań jest cykl przygotowywania projektów ustaw implementacyjnych, a następnie ich uchwalania....

Od 119,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność*natychmiastowawysyłkaod3,99 (2015)

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udzielić...

Od 37,34 zł

Porównaj ceny

(2)

Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej - Joanna Wegner-Kowalska

W publikacji dokonano analizy efektywności unijnego prawa administracyjnego z perspektywy osiągania celów prawa. Zbadano działanie współczesnej administracji, posługując się przykładem...

Od 87,20 zł

Porównaj ceny

(0)

Imigracja a gospodarka doświadczenia Australii - mamy na stanie, wyślemy natychmiast, Wrona Marcin

Cała Europa obecnie wstrzymuje oddech z powodu napływającej fali imigrantów, co może poważnie zagrozić procesom integracyjnym w Unii Europejskiej. Niektóre kraje, takie jak Francja, poprzez lata...

Od 49,26 zł

Porównaj ceny

(2)

Europa środkowa. Salon czy przedpokój Europy?, oprawa miękka

Pod jakim względem można mówić o Wspólnocie Europejskiej i jaki powinna mieć ona charakter? To szczególnie ważne pytania, zwłaszcza dziś, gdy powołana w zeszłym stuleciu do życia Unia Europejska.....

Od 25,94 zł

Porównaj ceny

(0)

Twierdza czy Wspólnota? Europa w Polskim Dyskursie Publicznym, oprawa miękka

Wśród walorów książki wymienić należy wysoką wartość poznawczą analiz i interpretacji. Odtworzenie tego, co w obrazie Europy jest wspólną bazą, pozwala lepiej rozumieć obrazy integracji...

Od 23,61 zł

Porównaj ceny

(1)

Stanąć po stronie Dobra, Abp Stanisław Wielgus

Książka powstała z inicjatywy słuchaczy i czytelników Autora. Jest typym wypisów z tekstów opublikowanych już w latach 2001-2011. Z nich zostały wybrane fragmenty, a niekiedy całe tematyczne...

Od 25,65 zł

Porównaj ceny

(0)

20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011. Wybrane problemy*natychmiastowawysyłkaod3,99

Niniejszy zbiór artykułów stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Politologii UMCS. Jej idea pojawiła się w środowisku młodych politologów z Lublina i Wilna, którzy przy...

Porównaj ceny

(3)

Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? (2000)

- rok 1999 w perspektywie zdolności Polski do integracji europejskiej- problemy polityki rozwoju regionalnego Polski w warunkach integracji europejskiej- instytucjonalizacja nie - odpowiedzialności

Od 27,88 zł

Porównaj ceny

(0)

Kobiety w Parlamencie Europejskim, Anna Pacześniak

Przedmiotem pracy jest pozycja pań w Parlamencie Europejskim oraz społeczne uwarunkowania ich uczestnictwa w polityce. Dysertacja posiada szersze studia na temat kulturowych i społecznych...

Porównaj ceny

(2)

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania - struktury - funkcjonowanie

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony stanowi znaczny składnik funkcjonowania Unii Europejskiej, obejmując zarządzanie kryzysami w sferze militarnej i niemilitarnej. Choć przejawy tej...

Porównaj ceny

(0)

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar, struktura, determinanty, Wąsowicz-Kiryło Grażyna

Jest to bardzo interesująca, nadzwyczajnie napisana książka, dotycząca stosunku człowieka do pieniędzy. Autorka pokazuje w niej opracowane poprzez siebie typowe narzędzia kwestionariuszowe (...

Od 66,50 zł

Porównaj ceny

(1)

Modelowanie ewaluacji projektów europejskich (opr. miękka)

dobór tematu publikacji podyktowany jest zapotrzebowaniem równocześnie ekspertów oceniających wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów, jak również potencjalnych beneficjentów ubiegających...

Porównaj ceny

(3)

Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, praca zbiorowa

Obowiązujący od 1 grudnia 2012 r. Traktat z Lizbony jest konsekwencją potrzeb wiążących się z rozwojem procesów integracyjnych w Europie. Stanowi on wyraz kontynuacji reform polegających na...

Od 17,64 zł

Porównaj ceny

(1)

ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej * natychmiastowa wysyłka od 3,99 (360 str.)

przejrzyj wiecej danych o ksiazce ReNEUAL Model kodeksu progresywnania administracyjnego Unii Europejskiej w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.

Porównaj ceny

(3)

Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - mamy na stanie, wyślemy natychmiast, Szuniewicz Marta

Monografia porusza problematykę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa państwa w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ustanowienie granicy...

Porównaj ceny