Książki popularnonaukowe

Literatura i książki popularnonaukowe to mówiąc językiem najprostszym pozycje przedstawiające i wyjaśniające aktualne osiągnięcia nauki w sposób przystępny dla niespecjalisty. Książki popularnonaukowe powinny być napisane językiem nietechnicznym, ich głównym zadaniem jest popularyzacja nauki. Zjawiska i fakty zawarte w literaturze popularnonaukowej są realne i bazują na prawdziwych wydarzeniach, natomiast same książki popularnonaukowe, mimo iż poruszają zagadnienia nauki, nie są poddawane ocenie recenzentów naukowych. Nadrzędnym celem książek popularnonaukowych jest przybliżanie czytelnikom wiedzy z konkretnych dziedzin i pogłębianie w ten sposób ich zainteresowań, ale w przejrzysty i zrozumiały sposób. Warto zaznaczyć, że książki popularnonaukowe mogą stanowić wspaniałą pomoc w edukacji najmłodszych czytelników - fakty opisane przystępnym językiem zainteresują w takim samym stopniu zarówno dorosłych jak i dzieci.

(2)

Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków (2007)

Autor - geolog z wykształcenia, a ornitolog z zamiłowania - zintegrujeł w swojej rozprawie obie te dziedziny, wykorzystując dane pochodzące z badań współcześnie żyjących ptaków do interpretacji...

Od 30,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Zbiór zadań z matematyki dla chemików, cz. III

Skrypt stanowi trzecią i uzupełniającą część zbioru zadań przewidzianego dla studentów I roku chemii. Materiał obejmuje zadania z zakresu równań różniczkowych, szeregów Fouriera, teorii grup, a....

Porównaj ceny

(1)

Color Atlas of Veterinary Anatomy v 3 (540 str.)

If you are looking for a book that presents a unique photographic record of dissections showing the topographical anatomy of the dog and cat: this is the atlas for you! Part of a comprehensive...

Od 475,16 zł

Porównaj ceny

(3)

Fulereny. Wybrane modele skorelowanych elektronów (2003)

Praca zajmuje się magnetycznymi właściwościami fulerenów i dynamiką elektronów w fulereneach. Wyjaśniono m.in. Nadprzewodnictwo fulerenów.Fullerenes. Selected models of correlated electronsThe book...

Od 22,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Cyfrowe banki filtrów: analiza, synteza i implementacja

Multimedia to termin, który w ostatnich latach zyskał niezwykłą popularność. Definiuje on połączenie informacji wizualnej, akustycznej i tekstowej, czyli całokształt środków, na których współczes...

Od 24,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów. Raport, oprawa miękka

Publikacja zawiera wnioski z badań terenowych prowadzonych poprzez autorkę i współpracowników na obszarze woj. Warmińsko-mazurskiego w roku 2000 (pierwsza część raportu ukazała się w 2001 r.) oraz.....

Od 23,00 zł

Porównaj ceny

(0)

Między I a IV Rzeczpospolitą. Z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (184 str.)

Prezentowany tom pokonferencyjny zamyka się w ośmiu obszarach tematycznych. Wśród podjętej problematyki znalazły się zatem następujące kwestie: zdrajcy narodu w okresie Sejmu Czteroletniego i...

Porównaj ceny

(1)

Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. Tom 2

Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji oraz funkcje i obszary...

Od 54,90 zł

Porównaj ceny

(3)

Elementy dynamiki liniowych obwodów elektrycznych, Pasko Marian, Walczak Janusz

Malim układów aktywnych stanowi jeden ze współczesnych i najważniejszych kierunków rozwoju nauk matematyczno-fizycznych i technologicznych. W szczególności, analiza dynamiki liniowych obwodów...

Porównaj ceny

(3)

Dynamika budowli z przykładami w środowisku MATLAB

Drgania budowli i innych konstrukcji inżynierskich są nieodłącznym elementem ich wykorzystywania. Podstawowa wiedza z zakresu dynamiki konstrukcji jest potrzebna dla każdego studenta Budownictwa i...

Od 24,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole (2006)

Doświadczanie najróżniejszych fasonów życia, ideologii, znaczeń, wzorców i konieczność dokonywania nieustannych wyborów w sferze kulturowej, społecznej i politycznej staje się udziałem większości...

Od 20,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Wybrane terminy z zakresu Architektury i Budownictwa, Maszkiewicz Tadeusz

Opracowanie „Wybrane terminy z zakresu Architektury i Budownictwa: asygnowane jest dla studentów szkół wyższych, przeważnie studiujących na kierunku „budownictwo". Gromadzi problematykę...

Od 16,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Krajewski Piotr

Każda epoka ma swoje osiągnięcia i problemy, które chce i musi rozwiązywać. Przedmiotem rozszerzonej uwagi światowej opinii publicznej są m.in. Obawy spowodowane rozwojem inżynierii genetycznej i...

Porównaj ceny

(3)

BADANIA OPERACYJNE, oprawa miękka

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydziału Inżynierii Produkcji jako pomoc do przedmiotu "badania operacyjne". Badania operacyjne są dziś...

Porównaj ceny

(1)

E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim. Zagadnienia metodyczne

Niniejsza książka jest poradnikiem metodycznym przeznaczonym dla nauczycieli akademickich, którzy interesują się e-learningiem i blended learningiem, czyli nauczaniem komplementarnym. Skierowana...

Od 26,00 zł

Porównaj ceny

(0)

Katolicka nauka społeczna a socjologia, Interdyscyplinarne sprzężenie, Prüfer Paweł

„Socjologia to nowa nauka na wyjątkowo stary temat" – powie wybitny współczesny socjolog Piotr Sztompka, a „kierunek, jaki przybrała współczesna nauka społeczna Kościoła, odpowiada potrzebom...

Od 37,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Błędy i niepewności danych w systemie pomiarowo-sterującym, oprawa miękka

Rozwój technice informacyjnych spowodował, iż współcześnie narzędzia służące do pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i przechowywania informacji organizowane są w różnorodnego typu systemy......

Od 49,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Kaczmarek Tomasz

Książka mieści syntezę zmian zachodzących na przestrzeni wielu lat w strukturach terytorialno-administracyjnych w kilkudziesięciu krajach Europy. W poszczególnych analizach autor posługuje się...

Od 61,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Preparatyka związków organicznych. Ćwiczenia laboratoryjne (206 str.)

Opis:Wybrane w tym podręczniku syntezy przypasowane są do umiejętności początkujących studentów i możliwości zarówno technicznych jak i finansowych laboratorium. Przedstawione w skrypcie przepisy...

Porównaj ceny

(0)

Komputerowo zintegrowany system sterowania i diagnostyki napędów rozproszonych

W monografii przedstawiono podstawowe założenia Komputerowego Systemu Sterowania i Diagnostyki Napędów Rozproszonych (KSSiDNR). U podstaw projektu zaadaptowano definicję maszyny w postaci ściśle...

Porównaj ceny

(0)

Istota i charakter prawny umowy consultingu, oprawa miękka

Źródeł umowy consultingu należy upatrywać z jednej strony w dokonującym się we wszystkich branżach gospodarki postępie technologicznym, z drugiej - w szeroko rozumianej specjalizacji poszczególnych.....

Porównaj ceny

(1)

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa w ćwiczeniach laboratoryjnych, oprawa miękka

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wykonujących ćwiczenia w Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej. Ma na celu dostarczenie wiedzy potrzebnej do realizacji zajęć praktycznych w...

Od 33,60 zł

Porównaj ceny

(3)

Konstrukcje metalowe. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych (294 str.)

Skrypt "Konstrukcje metalowe. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych" pozostał opracowany w celu usprawnienia cyklu dydaktycznego. Skrypt jest dedykowany dla studentów kierunków budownictwa...

Od 28,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku (261 str.)

Monografia dotyczy badań historycznych architektury klasztornej na wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielonarodowościowym obszarze Śląska Cieszyńskiego i Księstwa Opawskiego. Podstawowym celem...

Od 41,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Sektor publiczny w Polsce i na świecie (2017)

Książka, jaką uzyskuje Czytelnik, poświęcona jest zróżnicowanym aspektom sektora publicznego. Zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Pytanie podstawowe, na jakie we wstępie należałoby...

Porównaj ceny

(2)

Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką (392 str.)

We współczesnych stosunkach międzynarodowych państwo znajduje się pod presją wielu oddziałujących nań cyklów, jak globalizacja, integracja, modernizacja, prawa człowieka czy demokratyzacja....

Porównaj ceny

(3)

David Harel. Komputery - spółka z o. o. Czego komputery naprawdę nie umieją robić. (9788320427103)

Autor niniejszej książki dokonuje przeglądu najważniejszych wyników algorytmiki, przy czym czyni to szczególnie prostym, zrozumiałym językiem.

Porównaj ceny

(3)

Komputerowo wspomagane badanie układów automatycznej synchronizacji prądnic

Zagadnienia samoczynnej synchronizacji prądnic są ciągle aktualne, mimo bogatej literatury i licznych zastrzeżeń patentowych. Wynika to z ustawicznie rosnących wymagań dotyczących automatyzacji...

Porównaj ceny

(2)

Przewodnik polskiej komunikacji lotniczej lato 1933 Reprint - Wysyłka od 5,99 - kupuj w sprawdzonych księgarniach !!!, oprawa miękka

Przewodnik polskiej komunikacji lotniczej - lato 1933 jest to dwujęzyczne (polsko-francuskie) wydawnictwo, ktĂłre było asygnowane dla Ăłwczesnych pasażerĂłw Polskich Linii Lotniczych...

Porównaj ceny

(3)

Nowa nasza planeta Geografia 3 Podręcznik, oprawa miękka

Numer dopuszczenia: 145/3/2010Część trzecia linii Nowa nasza planeta poświęcona jest zagadnieniom związanym z geografią Polski.Podręcznik napisany jest przystępnym, zrozumiałym dla gimnazjalisty...

Od 19,01 zł

Porównaj ceny

(2)

Elegijna świadomość romantyków (2015)

Jak poradzić sobie z niemożliwą do przepracowania stratą" Jak zamieszkać w teraźniejszości" Jak poczuć się u siebie wśród ruin i grobów" Te trzy pytania (o podmiot, doświadczenie czasu...

Porównaj ceny

(2)

Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela. Złudzenia transmisji wartości w edukacji, Sałaciński Lech

poprzez wieki głównym zadaniem wychowania było wyłączne reprodukowanie społeczeństwa w istniejących strukturach lub, w najprostszym jego wymiarze, bezkrytyczna adaptacja człowieka do panującego...

Od 40,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Sekrety Legnicy (184 str.)

Na przestrzeni wieków w Legnicy ścierały się wpływy piastowskie, habsburskie i władców Prus. Pomiędzy innymi dlatego to prawie 100-tysięczne miasto ma dużo do odkrycia. Mówi się, iż na Legnicę...

Porównaj ceny

(2)

Lord of the Flies (2012)

"Lord of the Flies" is a novel that has captivated schoolchildren ever since it was first published in 1954. A teacher himself, Golding clearly understood what excites and interests...

Od 47,37 zł

Porównaj ceny

(1)

Borelioza w praktyce klinicznej (9788320042092)

Dziedzina: Choroby zakaźne, Medycyna rodzinnaAutorzy:Anna GrzeszczukWydawnictwo:Wydawnictwo Lekarskie PZWLCopyright: 2009Rok wydania: 2010Stron: 64ISBN:9788320042092Wydanie: 1Oprawa: miękkaFormat:...

Od 14,96 zł

Porównaj ceny