Książki popularnonaukowe

Literatura i książki popularnonaukowe to mówiąc językiem najprostszym pozycje przedstawiające i wyjaśniające aktualne osiągnięcia nauki w sposób przystępny dla niespecjalisty. Książki popularnonaukowe powinny być napisane językiem nietechnicznym, ich głównym zadaniem jest popularyzacja nauki. Zjawiska i fakty zawarte w literaturze popularnonaukowej są realne i bazują na prawdziwych wydarzeniach, natomiast same książki popularnonaukowe, mimo iż poruszają zagadnienia nauki, nie są poddawane ocenie recenzentów naukowych. Nadrzędnym celem książek popularnonaukowych jest przybliżanie czytelnikom wiedzy z konkretnych dziedzin i pogłębianie w ten sposób ich zainteresowań, ale w przejrzysty i zrozumiały sposób. Warto zaznaczyć, że książki popularnonaukowe mogą stanowić wspaniałą pomoc w edukacji najmłodszych czytelników - fakty opisane przystępnym językiem zainteresują w takim samym stopniu zarówno dorosłych jak i dzieci.

(1)

Towarzystwo Salezjańskie w Polsce, Pietrzykowski Jan

Książka ks. Dr. Hab. Jana Pietrzykowskiego SDB (profesora UKSW, pracownika Instytutu Historycznego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych) jest pierwszym całościowym ujęciem dziejów polskich...

Porównaj ceny

(2)

Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej - DODATKOWO 10% RABATU i WYSYŁKA 24H! (2012)

Książ­ka jest w mia­rę kom­plek­so­wym kom­pen­dium wie­dzy dla me­ne­dże­rów, któ­rzy za­an­ga­żo­wa­ni są w re­ali­za­cję pro­jek­tów z ob­sza­ru ener­ge­ty­ki od­na­wia...

Od 43,75 zł

Porównaj ceny

(3)

Gwiazda i krzyż (2007)

Gwiazda i Krzyż to opis dwóch tysięcy lat fascynującej historii narodu żydowskiego i jego religii, zwłaszcza zaś życia w diasporze. Nad wyraz ciekawy jest niejako główny wątek - kompleks judaizmu...

Porównaj ceny

(2)

NA PRZEŁĘCZY TW (9788375652734)

Dzieło Stanisława Witkiewicza zatytułowane Na przełęczy należy do grona konwencjonalnych utworów opiewających urodę Tatr, a także witalność tamtejszych górali. Punktem wyjścia do dalszych...

Porównaj ceny

(1)

Egzamin zawodowy. Fryzjer. Testy i zadania z rozwiązaniami. (2008)

Zbiór zawiera 10 pakietów zadań egzaminacyjnych na I i II część etapu pisemnego egzaminu (50 pytań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie fryzjer i 20 pytań...

Od 30,50 zł

Porównaj ceny

(0)

Reliable evaluation and property determination of modern-day advanced antennas (190 str.)

Presently we are witnessing great efforts which aim at soaring the role of the antenna and relevant signal processing in the concepts of communication and radar systems. The interest in modern...

Porównaj ceny

(3)

System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji

Celem monografii jest określenie roli i znaczenia subwencji w systemie finansowym polskiego samorządu terytorialnego. Puntem wyjścia była analiza literatury poświęconej zagadnieniom podziału...

Porównaj ceny

(1)

Preparatyka związków organicznych. Ćwiczenia laboratoryjne (206 str.)

Opis:Wybrane w tym podręczniku syntezy przypasowane są do umiejętności początkujących studentów i możliwości zarówno technicznych jak i finansowych laboratorium. Przedstawione w skrypcie przepisy...

Od 37,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Naukowiec, nauczyciel, wychowawca. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Jellonka, Klukiewicz Krzysztof

W tym roku mija setna rocznica urodzin Profesora Andrzeja Jellonka, wybitnego uczonego, nauczyciela akademickiego, dwukrotnego prorektora ds. Nauki Politechniki Wrocławskiej, a na ogół jej pioniera...

Porównaj ceny

(2)

Zarządzanie jakością w przemyśle maszynowym. Ćwiczenia (100 str.)

Niniejsza publikacja jest uzupełnieniem wydania książkowego z 2005 r., poświęconego problematyce jakości w przemyśle maszynowym i skupia się głownie na poręcznym wykorzystaniu narzędzi jakości do.....

Od 15,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Budowanie związków z klientami na rynku business to business (190 str.)

Przedsiębiorstwa nie ustają w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Źródeł jej poszukują we wnętrzu organizacji, jak w dodatku w otoczeniu. Obecnie producent zdobywa na rynku pozycję lidera...

Od 34,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Synteza bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Seria Monografie nr 154, oprawa miękka

Celem monografii jest dokonanie syntezy bezczujnikowego sterowania napięciowego urządzeńą indukcyjną klatkową, zwłaszcza zasilaną z falownika prądu. Wnikliwy opis lubianych metod linearyzacji...

Porównaj ceny

(3)

Perełki i skowronki - NAJTANIEJ! (9788379690145)

Mówi się, iż u Hrabala „nie istnieją peryferie życia". Okazuje się, iż z tych Hrabalowskich peryferii szczególnie dużo widać. W centrum są analizy filmowych adaptacji czternastu utworów Hrabal...

Od 42,80 zł

Porównaj ceny

(0)

Działanie współczesnych przedsiębiorstw t.12 - DODATKOWO 10% RABATU i WYSYŁKA 24H!

Współczesne przedsiębiorstwa działają w środowisku biznesowym wielorako zdeterminowanym. W tej książce Autorzy przedstawili wyniki badań teoretycznych i empirycznych ujmujące: - kulturowe -...

Porównaj ceny

(3)

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy, oprawa miękka

Stale zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego funkcjonujących na rynku podmiotów wymuszają podejmowanie przez nie działań o charakterze dopasowawczym i doskonalącym. Ich celem.....

Od 36,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Kaczmarek Tomasz

Książka mieści syntezę zmian zachodzących na przestrzeni wielu lat w strukturach terytorialno-administracyjnych w kilkudziesięciu krajach Europy. W poszczególnych analizach autor posługuje się...

Od 61,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Sektor publiczny w Polsce i na świecie (2017)

Książka, jaką uzyskuje Czytelnik, poświęcona jest zróżnicowanym aspektom sektora publicznego. Zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Pytanie podstawowe, na jakie we wstępie należałoby...

Porównaj ceny

(3)

Prawo budowlane. Podręcznik dla studentów kierunków budownictwo i architektura (187 str.)

Podręcznik jest wyłącznie materiałem pomocniczym do poznania i zrozumienia otoczenia instytucjonalnego i prawnego cyklu budowlanego. Nie stanowi komentarza do ustawy Prawo budowlane, ani, w żadnym...

Od 21,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Lord of the Flies (2012)

"Lord of the Flies" is a novel that has captivated schoolchildren ever since it was first published in 1954. A teacher himself, Golding clearly understood what excites and interests...

Od 46,80 zł

Porównaj ceny

(2)

Nowoczesne zarządzanie produkcją

Książka stanowi konieczne kompendium wiedzy potrzebnej do funkcjonalnego projektowania i organizowania systemów produkcyjnych i zarządzania produkcją i przedsiębiorstwami produkcyjnymi i...

Od 67,20 zł

Porównaj ceny

(1)

Human Capital in Hotel Industry, oprawa miękka

"(...) The issue of the work is embedded in the mainstream of modern capital practice management in the hospitality industry. The author of the work, in a consequent managerial approach,...

Od 28,91 zł

Porównaj ceny

(1)

Gawędy o miastach (2008)

Z książki czytelnik dowie się m.in.: jak wyglądało życie codzienne w mieście, wybory samorządu, organizacja władz miejskich, system prawny, użytkowanie kar. Co należało do obowiązków kata? Jaką....

Porównaj ceny

(0)

Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego 1/2010 (279 str.)

O ratio materiae „Rocznika" w jakimś sensie przesądza sam jego tytuł, nawiązujący do problemów międzynarodowej ochrony praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, tych dwóch...

Od 20,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne wybory., Ferenz Krystyna

Nie jest obojętne, przy pomocy jakich pojęć dokonuje człowiek oglądu i rozpoznawania rzeczywistości. Poziom ogólności, zakres pojęć i ich wzajemnie powiązanie tworzą narzędzie gromadzenia wiedzy o...

Od 12,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych, oprawa miękka

Obiekty mostowe ze stalowych blach falistych dzięki wielu zaletom technologicznym są powszechnie używane w budownictwie komunikacyjnym. Doświadczenia w zakresie produkcji powłok mają ponadstuletnią...

Od 34,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Korespondencja biurowa (134 str.)

Korespondencja biurowa stanowi ważny składnik komunikowania się firmy (organizacji) z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym. W książce opisane są zasady opracowywania i obiegu korespondencji i...

Od 28,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Developments in mechanical engineering vol. 3 (2009)

The academic year 2004/2005 is a very special year in our Alma Mater because of its 100` anniversary and the 60th anniversary of Gdansk University of Technology as a Polish technical university...

Porównaj ceny

(2)

Durability and Repair of Building Structures, oprawa twarda

Due to the different durability of building structures, the 21st century has become a century of repair work and rehabilitation for construction. Along with the decreasing amount of area zoned for...

Porównaj ceny

(0)

Wojna powietrzna - mamy na stanie, wyślemy natychmiast, oprawa twarda

Dzieło „Wojna powietrzna", pióra niemieckiego kapitana S. G. Rittera, jest pierwszym znacznym studium porównawczym sposobów użycia aeronautyki: lotnictwa, balonów, statków powietrznych, środków....

Od 39,00 zł

Porównaj ceny

(2)

European Union as a Global Actor

"Książka podejmuje ważny temat dotyczący perspektyw rozwoju tożsamości UE jako globalnego aktora. Wiadomo, iż jest to sprawa żywo dyskutowana wśród specjalistów. Próba budowania wspólnej...

Od 41,70 zł

Porównaj ceny

(3)

Wstęp do prawoznawstwa (2015)

Podręcznik jest dostępnym w formie wprowadzeniem do nauki przedmiotów omawiających podstawy prawoznawstwa, obecnych nie tylko na studiach prawniczych i administracyjnych, lecz także na innych...

Porównaj ceny

(0)

Pytania o edukację, Waloszek Danuta

różnorodne bywają inspiracje powstania książki. Prezentowana czytelnikowi powstawała szczególnie, zbiera bowiem rezultaty całorocznej dyskusji pasjonatów rozwiązywania problemów pedagogicznych,...

Porównaj ceny

(3)

Inżynieria Środowiska. Zeszyty Naukowe Nr 12. (2001)

Na podstawie wyników 36 doświadczeń przeprowadzonych w latach 1992-1997 można stwierdzić, iż zboża jare plonowały bezspornie lepiej i wierniej niż zboża ozime. Przyczyną takiego układu plonów były...

Porównaj ceny

(3)

Developments in mechanical engineering vol. 2

The academic year 2004/2005 is a very special year in our Alma Mater because of its 100` anniversary and the 60th anniversary of Gdansk University of Technology as a Polish technical university...

Od 26,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody (2005)

Książka ujmuje zagadnienia technologiczne i teoretyczne oczyszczania i uzdatniania wody do picia i wody przemysłowej z wykorzystaniem metod membranowych. Zmiany zachodzące w dostępie do czystej...

Od 98,00 zł

Porównaj ceny