Książki popularnonaukowe

Literatura i książki popularnonaukowe to mówiąc językiem najprostszym pozycje przedstawiające i wyjaśniające aktualne osiągnięcia nauki w sposób przystępny dla niespecjalisty. Książki popularnonaukowe powinny być napisane językiem nietechnicznym, ich głównym zadaniem jest popularyzacja nauki. Zjawiska i fakty zawarte w literaturze popularnonaukowej są realne i bazują na prawdziwych wydarzeniach, natomiast same książki popularnonaukowe, mimo iż poruszają zagadnienia nauki, nie są poddawane ocenie recenzentów naukowych. Nadrzędnym celem książek popularnonaukowych jest przybliżanie czytelnikom wiedzy z konkretnych dziedzin i pogłębianie w ten sposób ich zainteresowań, ale w przejrzysty i zrozumiały sposób. Warto zaznaczyć, że książki popularnonaukowe mogą stanowić wspaniałą pomoc w edukacji najmłodszych czytelników - fakty opisane przystępnym językiem zainteresują w takim samym stopniu zarówno dorosłych jak i dzieci.

(2)

Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków (2007)

Autor - geolog z wykształcenia, a ornitolog z zamiłowania - zintegrujeł w swojej rozprawie obie te dziedziny, wykorzystując dane pochodzące z badań współcześnie żyjących ptaków do interpretacji...

Porównaj ceny

(3)

Quaestiones Geographicae 25: Spatial aspects of the Polish transformation, Stryjakiewicz Tadeusz

The book you are holding is the 25th volume of the journal Quaestiones Geographicae, and also the first volume of its new series B entitled "Human Geography and Spatial Management". This is...

Od 30,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Zbiór zadań z matematyki dla chemików, cz. III

Skrypt stanowi trzecią i uzupełniającą część zbioru zadań przewidzianego dla studentów I roku chemii. Materiał obejmuje zadania z zakresu równań różniczkowych, szeregów Fouriera, teorii grup, a....

Porównaj ceny

(0)

Przemiany realizacji zadań rozwojowych. Ewolucja czy rewolucja?, oprawa twarda

Wysiłki badaczki skupiły się na rozpoznaniu i określeniu obszarów doświadczenia indywidualnego, wspólnego wszystkim pokoleniom. Bardziej ogólnie dotyczą one znaczenia najbliższego środowiska...

Od 29,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Logistyka w przedsiębiorstwie. Wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym (197 str.)

Opracowanie ma na celu przedstawienie w sposób zwarty roli logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Szczególna uwagę poświęcono procesowi dystrybucji wyrobów i obsłudze kupujących. Jako...

Porównaj ceny

(0)

Orientacje aksjologiczne młodzieży miasta przygranicznego

W książce pokazujemy zmianę orientacji aksjologicznych młodzieży miasta przygranicznego w latach 1993-1997 i podejmujemy próbę sprawdzenia hipotezy o protransformacyjnym kierunku zmiany tych...

Od 18,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Color Atlas of Veterinary Anatomy v 3 (540 str.)

If you are looking for a book that presents a unique photographic record of dissections showing the topographical anatomy of the dog and cat: this is the atlas for you! Part of a comprehensive...

Od 458,97 zł

Porównaj ceny

(3)

Fulereny. Wybrane modele skorelowanych elektronów (2003)

Praca zajmuje się magnetycznymi właściwościami fulerenów i dynamiką elektronów w fulereneach. Wyjaśniono m.in. Nadprzewodnictwo fulerenów.Fullerenes. Selected models of correlated electronsThe book...

Porównaj ceny

(2)

Pokrywa śnieżna o kierunki napływu mas powietrza w Polsce Północno-Zachodniej, oprawa miękka

Celem książki jest scharakteryzowanie wyglądu pokrywy śnieżnej w zależności od kierunków przepływu powietrza w zachodniej części Niżu Polskiego. By scharakteryzować dystrybucję pokrywy śnieżnej...

Od 21,00 zł

Porównaj ceny

(1)

W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku, Kobyłecka Ewa, Kozioł Edward

W świadomości polskiego społeczeństwa narasta przeświadczenie, iż szkoła nie pomaga w pełni rozwijać osobowości poszczególnych jednostek. Taki stan jest jedną z podstawowych przyczyn podejmowania.....

Od 12,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Wpływ kultury na aksjologię porządku polityczno-prawnego (2010)

Badanie celów i wartości traktowanych jako stanowcze w problematyce funkcjonowania państwa oraz analiza rozwoju myśli w dziedzinie funkcjonowania prawa należą do historii doktryn...

Od 22,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Budowanie związków z klientami na rynku business to business (190 str.)

Przedsiębiorstwa nie ustają w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Źródeł jej poszukują we wnętrzu organizacji, jak w dodatku w otoczeniu. Obecnie producent zdobywa na rynku pozycję lidera...

Od 34,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Cyfrowe banki filtrów: analiza, synteza i implementacja

Multimedia to termin, który w ostatnich latach zyskał niezwykłą popularność. Definiuje on połączenie informacji wizualnej, akustycznej i tekstowej, czyli całokształt środków, na których współczes...

Porównaj ceny

(3)

Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania, oprawa twarda

Podręcznik zawierający najważniejsze zagadnienia modelowania sprzętów roboczych, obejmujące modele cyklu roboczego, kinematyki osprzętu, układów napędowych i in., które mogą być wykorzystane w...

Od 76,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Budowa i eksploatacja maszyn - zeszyty naukowe nr 7, oprawa miękka

Spis treści:50 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki BiałostockiejPrzesłanki kompleksowego systemu diagnostycznego płatowca i zespołu napędowego statku powietrznegoStanowisko laboratoryjne do...

Porównaj ceny

(1)

Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, t. 1, oprawa miękka

Pierwszy tom „Zieloniogórskich spotkań z Demografia" poświęcony pozostał pamieci wybitnego polskiego uczonego Mieczysława Kędelskiego (1946-1998). Był statystykiem, demografem i ekonomistą,...

Od 32,00 zł

Porównaj ceny

(0)

Rozpoznawanie biometryczne. Nowe metody ilościowej reprezentacji obiektów (2010)

Monografia opisująca najważniejsze nowe metody automatycznego rozpoznawania ukierunkowane na analizę informacji biometrycznych, czyli danych, których źródłem są pomiary charakterystyk fizycznych...

Od 44,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów. Raport, oprawa miękka

Publikacja zawiera wnioski z badań terenowych prowadzonych poprzez autorkę i współpracowników na obszarze woj. Warmińsko-mazurskiego w roku 2000 (pierwsza część raportu ukazała się w 2001 r.) oraz.....

Od 23,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Pollution and Environmental Protection. Chemical Aspects and Related Considerations, Asmus Klaus-Dieter

Książka D. Asmusa jest napisana w trzech językach - z głównym tekstem w języku angielskim (wraz z ilustracjami), a także z równoległym komentarzem w języku polskim i niemieckim w układzie...

Porównaj ceny

(3)

Perełki i skowronki - NAJTANIEJ! (9788379690145)

Mówi się, iż u Hrabala „nie istnieją peryferie życia". Okazuje się, iż z tych Hrabalowskich peryferii szczególnie dużo widać. W centrum są analizy filmowych adaptacji czternastu utworów Hrabal...

Od 42,80 zł

Porównaj ceny

(0)

Identyfikacja parametrów krzepnięcia stopów odlewniczych na przykładzie żeliwa szarego, Mendakiewicz Jerzy

Praca dotyczy teoretycznych i ergonomicznych aspektów wyznaczania tzw. Zastępczej objętości grzejnej stopów. Parametr ten, sterujący wydzielaniem się utajonego ciepła przemiany w interwale...

Porównaj ceny

(3)

Elementy dynamiki liniowych obwodów elektrycznych, Pasko Marian, Walczak Janusz

Malim układów aktywnych stanowi jeden ze współczesnych i najważniejszych kierunków rozwoju nauk matematyczno-fizycznych i technologicznych. W szczególności, analiza dynamiki liniowych obwodów...

Porównaj ceny

(3)

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy, oprawa miękka

Stale zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego funkcjonujących na rynku podmiotów wymuszają podejmowanie przez nie działań o charakterze dopasowawczym i doskonalącym. Ich celem.....

Od 36,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Projektowanie układów scalonych CMOS, Gołda Adam, Kos Andrzej

Podręcznik poświęcony podstawowym zagadnieniom z zakresu projektowania układów scalonych CMOS, obecnie powszechnie wykorzystywanym we wszelkich dziedzinach przemysłu, telekomunikacji, medycynie i...

Porównaj ceny

(0)

Komputerowo zintegrowany system sterowania i diagnostyki napędów rozproszonych

W monografii przedstawiono podstawowe założenia Komputerowego Systemu Sterowania i Diagnostyki Napędów Rozproszonych (KSSiDNR). U podstaw projektu zaadaptowano definicję maszyny w postaci ściśle...

Porównaj ceny

(0)

Ocena odporności kawitacyjnej stali obrabianych laserowo.

W pracy przedstawiono oryginalne podejście do modelowania erozji kawitacyjnej tworzyw. Podejście oparte jest na założeniu, że krzywą erozyjną można opisać przy pomocy rozkładu prawdopodobieństwa...

Od 17,00 zł

Porównaj ceny

(0)

Katolicka nauka społeczna a socjologia, Interdyscyplinarne sprzężenie, Prüfer Paweł

„Socjologia to nowa nauka na wyjątkowo stary temat" – powie wybitny współczesny socjolog Piotr Sztompka, a „kierunek, jaki przybrała współczesna nauka społeczna Kościoła, odpowiada potrzebom...

Od 37,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Kaczmarek Tomasz

Książka mieści syntezę zmian zachodzących na przestrzeni wielu lat w strukturach terytorialno-administracyjnych w kilkudziesięciu krajach Europy. W poszczególnych analizach autor posługuje się...

Od 61,00 zł

Porównaj ceny

(1)

Błędy i niepewności danych w systemie pomiarowo-sterującym, oprawa miękka

Rozwój technice informacyjnych spowodował, iż współcześnie narzędzia służące do pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i przechowywania informacji organizowane są w różnorodnego typu systemy......

Od 49,00 zł

Porównaj ceny

(2)

Instrumenty obserwacyjne astrometrii. Od gnomonu do CCD i interferometru optycznego, oprawa miękka

Książka poznańskiego profesora, który wniósł do rozwoju astrometrii także własny wkład, opisuje metody i techniki obserwacyjne wykorzystywane w tej dziedzinie od czasów zamierzchłych do...

Porównaj ceny

(1)

Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki technicznej, oprawa miękka

Skrypt, który przedstawiamy, posiada opis dziesięciu ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu wytrzymałości tworzyw i mechaniki technologicznej. Większość tych ćwiczeń jest od wielu lat prowadzonych w...

Porównaj ceny

(1)

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa w ćwiczeniach laboratoryjnych, oprawa miękka

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wykonujących ćwiczenia w Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej. Ma na celu dostarczenie wiedzy potrzebnej do realizacji zajęć praktycznych w...

Od 33,60 zł

Porównaj ceny

(1)

Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku (261 str.)

Monografia dotyczy badań historycznych architektury klasztornej na wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielonarodowościowym obszarze Śląska Cieszyńskiego i Księstwa Opawskiego. Podstawowym celem...

Porównaj ceny

(3)

Konstrukcje metalowe. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych (294 str.)

Skrypt "Konstrukcje metalowe. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych" pozostał opracowany w celu usprawnienia cyklu dydaktycznego. Skrypt jest dedykowany dla studentów kierunków budownictwa...

Od 28,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Sektor publiczny w Polsce i na świecie (2017)

Książka, jaką uzyskuje Czytelnik, poświęcona jest zróżnicowanym aspektom sektora publicznego. Zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Pytanie podstawowe, na jakie we wstępie należałoby...

Porównaj ceny