Prawo, akty prawne

Poradniki, podręczniki do prawa? Wybierz najlepszych autorów czy tytuły. Pogłębiaj swoją wiedzę na ten temat. Wybierz książkę dla siebie i kup ją w najlepszej cenie. Liczba produktów w tej kategorii wynosi 9463 w 33 punktach. Ilość marek w dziale Prawo, akty prawne dochodzi do 812, a sprzedaż asortymentu jest dokonywana w 33 sklepach internetowych. Najczęściej przeglądanymi producentami w tym obszarze są C.H. Beck i Wolters Kluwer. Odwiedzający ten obszar najczęściej przeglądali sklepy takie jak: Księgarnia Ekon.-Prawn. ksiegarnia-wrzeszcz.pl, InBook.pl i Bookador.pl. Ponadto przy ofertach znajdziesz oceny, które pozwolą Ci podjąć właściwą decyzję przy zakupie. Głównymi ofertami jakie wybierali kupujący są Samorząd powiatowy w Polsce Struktura zadania wybory, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne i English in Legal Context (opr. kartonowa).

(0)

Prawo rzymskie, Wydawnictwo Naukowe Pwn

"nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu prawa rzymskiego, w którym Autorzy ukazują naukę prawa rzymskiego w kontekście rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Omawiają m.in.:...

Od 77,19 zł

Porównaj ceny

(2)

Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości, cedewu

Bez­pie­czeń­stwo fi­nan­so­we ryn­ku ubez­pie­cze­nio­we­go re­ali­zo­wa­ne jest po­poprzez czu­wa­nie nad wy­pła­cal­no­ścią za­kła­dów ubez­pie­czeń, co prze­ja­wia się w...

Od 42,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Prawo i procedura cywilna (550 str.)

Prawo i procedura cywilna to zbiór znowelizowanych, przypasowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z dobrymi odpowiedziami i podaniem podstawy...

Od 58,70 zł

Porównaj ceny

(2)

Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. [PRZEDSPRZEDAŻ] (2014)

Stan prawny: 1.04.2014 r. Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisów kodeksu karnego odnoszących się do przestępstwa oszustwa gospodarczego jest znalezienie rozwiązań dla realnie...

Od 84,20 zł

Porównaj ceny

(1)

Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy (250 str.)

Podstawowym założeniem dla tej publikacji jest opisanie przez praktyków dla praktyków instytucji kosztów progresywnania sądowoadministracyjnego z punktu widzenia prawa procesowego, ustrojowego i...

Porównaj ceny

(3)

Prawo rzymskie w pigułce - Aneta Gacka-Asiewicz (2017)

Prawo rzymskie w pigułce to: zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, widoczne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym błyskawicznie przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

Porównaj ceny

(3)

Wzory umów i pism Modeles de contrats et de documents tom 13 + CD

Dzieło zawiera wzory umów, pism i innych dokumentów związanych z organizacją działalności gospodarczej prowadzonej w języku francuskim. Wszystkie materiały sporządzono w języku polskim, a także...

Od 211,70 zł

Porównaj ceny

(1)

Od ius vendendi do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie Republiki i Pryncypatu (236 str.)

W książce omówiono powstanie emancipatio? podstawowego sposobu zgaśnięcia władzy rzymskiego pater familias nad dziećmi, w szczególności nad synami. Była ona dziełem jurysprudencji pontyfikalnej,...

Od 25,50 zł

Porównaj ceny

(2)

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (2012)

Opracowanie obejmuje zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z faktu wyrządzenia szkody niezgodnymi z prawem działaniami albo zaniechaniami, związanymi z realizowaniem władzy...

Od 109,70 zł

Porównaj ceny

(1)

Kodeks postępowania karnego 15.02.2017 - Opracowanie zbiorowe (9788365721129)

Najnowsza aktualizacja Kodeksu progresywnania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów...

Od 6,45 zł

Porównaj ceny

(1)

Farmakognozja (2013)

Jest to kolejne wydanie podręcznika dla studentów wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych, które pozostało w znacznym stopniu zmodyfikowane, uzupełnione i poprawione. Zmiany obejmują...

Porównaj ceny

(3)

REA - Usługi gastronomiczne. Kwalifikacja T.15. Podręcznik d (2015)

Podręcznik asygnowany do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Ukazuje zagadnienia z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i realizowanie usług...

Porównaj ceny

(1)

Kodeks karny

Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy? Kodeks karny wraz z wykazem aktów zmieniających Kodeks karny, a także z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich...

Od 8,40 zł

Porównaj ceny

(0)

Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym (9788375454826)

W progresywnych systemach prawnych wraz z rozwojem praw człowieka w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadało prawo międzynarodowe, adekwatny status - jako podmiot prawa - zyskał sam człowiek....

Porównaj ceny

(3)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz (9788325552558)

Prezentowana książka stanowi omówienie ustawy z 28.7.2005 r. O kosztach sądowych w sprawach cywilnych, poszerzone w niniejszym, 8. Wydaniu o komentarz dotyczący kosztów procesu (art. 98-124 KPC)....

Od 126,70 zł

Porównaj ceny

(0)

Koncepcja czynu niedozwolonego w amerykańskiej teorii i filozofii prawa, Liber

Głównym celem badawczym pracy jest analiza relacji, jakie zachodziły i zachodzą pomiędzy amerykańską teorią i filozofią prawa a amerykańskim prawem czynów niedozwolonych. Koncepcja czynu...

Od 23,88 zł

Porównaj ceny

(3)

Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym (9788325554316)

Niniejsza publikacja jest monografią traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznego, a zawarte w niej ustalenia i wnioski posiadają wyraźne znaczenie tak dla teorii, jak i...

Od 135,20 zł

Porównaj ceny

(2)

Postępowanie w sprawach gospodarczych - NAJTANIEJ! (2014)

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze nowelizacje, m.in. Istotne zmiany stanu prawnego wprowadzone ustawą z 16.9.2011 r. O zmianie ustawy? Kodeks progresywnania cywilnego i niektórych innych...

Od 89,40 zł

Porównaj ceny

(2)

Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana, Dyjakon Dorota

Publikacja przedstawia główne założenia, cele i etapy pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy domowej.Autorka omówiła wydajne formy pomocy psychologicznej udzielane sprawcom przemocy domowej....

Od 35,70 zł

Porównaj ceny

(2)

RACJONALNOŚĆ W EKONOMII TW/WOLT (496 str.)

Noblista jest uznawany za jednego z twórców ekonomii eksperymentalnej. Wykazał, iż stan równowagi rynkowej osiągany jest z udziałem niedoskonale poinformowanych ludzi, zaś ich rynkowe interakcje...

Od 49,50 zł

Porównaj ceny

(1)

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-31, wyd. 3 z linii wielkie Komentarze Becka pokazuje konstytucyjne uwarunkowania odpowiedzialności karnej, powiązania systemowe, w tym te...

Porównaj ceny

(0)

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2. Zobowiązania (1952 str.)

Komentarz z szeroką perspektywą Tom II? Zobowiązania starannie wśród zawiłości przepisów z zakresu prawa umów, czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia; znaczenia podstawowych pojęć prawa...

Od 296,70 zł

Porównaj ceny

(3)

Postać leku (9788320042481)

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące projektowania i optymalizacji postaci leku w uzyskania zamierzonego efektu terapeutycznego. Książka adresowana jest osób, w swojej praktyce...

Porównaj ceny

(0)

Kompendium farmakologii i farmakoterapii, URBAN PARTNER

Podręcznik posiada: - aktualne standardy terapeutyczne - ocenę wydajności działania - opis działań niepożądanych - nazwy i dawkowanie leków zgodne z najnowszym Urzędowym Wykazem towarów Leczniczych....

Porównaj ceny

(0)

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych (9788326443947)

Książka poświęcona jest wprowadzaniu dokumentacji elektronicznej w urzędach, a w szczególności rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Posiada analizę cyklów cyfryzacji i jest...

Od 58,70 zł

Porównaj ceny

(1)

Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik stanowi opracowanie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w pytaniach i odpowiedziach. Przyjęta poprzez autorów forma publikacji spowodowała konieczność wybrania najważniejszych...

Porównaj ceny

(0)

Praca i kapitał w gospodarce, oprawa miękka

"Praca i kapitał w gospodarce" podejmuje szczególnie ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej - w kontekście międzynarodowym, jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej...

Od 42,79 zł

Porównaj ceny

(1)

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami, C.H. Beck

Niniejsze opracowanie dedykowane jest dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z ergonomicznymi problemami przy sporządzaniu...

Od 77,40 zł

Porównaj ceny

(3)

Konsolidacja sprawozdań finansowych. Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR (9788326432033)

Publikacja pokazuje tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek, a także ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjęt...

Porównaj ceny

(3)

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych (2012)

Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór pozostał poprzedzony...

Od 126,70 zł

Porównaj ceny

(2)

Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy

Procedury ustalania i pobierania opłat Bonifikaty i zwolnienia z opłat Aktualizacja opłatW publikacji omówiono opłaty pobierane z tytułu oddania nieruchomości w stosowanie wieczyste oraz w trwały...

Porównaj ceny

(2)

Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Difin

Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu najróżniejszych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W pierwszej kolejności...

Porównaj ceny

(3)

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności - Izabela Heropolitańska (9788381242226)

W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych, takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności,, a także rzeczowych, do których należą m.in. Hipoteka,.....

Porównaj ceny

(0)

Apelacja w postępowaniu cywilnym Komentarz Orzecznictwo - Małgorzata Manowska DARMOWA DOSTAWA KIOSK RUCHU (456 str.)

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem równocześnie apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z progresywnaniem...

Porównaj ceny