Prawo, akty prawne

Poradniki, podręczniki do prawa? Wybierz najlepszych autorów czy tytuły. Pogłębiaj swoją wiedzę na ten temat. Wybierz książkę dla siebie i kup ją w najlepszej cenie. Liczba produktów w tej kategorii wynosi 9463 w 33 punktach. Ilość marek w dziale Prawo, akty prawne dochodzi do 812, a sprzedaż asortymentu jest dokonywana w 33 sklepach internetowych. Najczęściej przeglądanymi producentami w tym obszarze są C.H. Beck i Wolters Kluwer. Odwiedzający ten obszar najczęściej przeglądali sklepy takie jak: Księgarnia Ekon.-Prawn. ksiegarnia-wrzeszcz.pl, InBook.pl i Bookador.pl. Ponadto przy ofertach znajdziesz oceny, które pozwolą Ci podjąć właściwą decyzję przy zakupie. Głównymi ofertami jakie wybierali kupujący są Samorząd powiatowy w Polsce Struktura zadania wybory, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne i English in Legal Context (opr. kartonowa).

(1)

Aplikacje prawnicze 2012. Repetytorium (9788378062936)

Aplikacje prawnicze 2012. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej. Repetytorium to publikacja napisana z myślą o kandydatach na aplikacje prawnicze oraz o osobach, które przygotowują się...

Porównaj ceny

(2)

Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości, cedewu

Bez­pie­czeń­stwo fi­nan­so­we ryn­ku ubez­pie­cze­nio­we­go re­ali­zo­wa­ne jest po­poprzez czu­wa­nie nad wy­pła­cal­no­ścią za­kła­dów ubez­pie­czeń, co prze­ja­wia się w...

Od 42,00 zł

Porównaj ceny

(3)

Prawo i procedura cywilna (550 str.)

Prawo i procedura cywilna to zbiór znowelizowanych, przypasowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z dobrymi odpowiedziami i podaniem podstawy...

Od 58,70 zł

Porównaj ceny

(2)

Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. [PRZEDSPRZEDAŻ] (2014)

Stan prawny: 1.04.2014 r. Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisów kodeksu karnego odnoszących się do przestępstwa oszustwa gospodarczego jest znalezienie rozwiązań dla realnie...

Od 84,20 zł

Porównaj ceny

(1)

Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy (250 str.)

Podstawowym założeniem dla tej publikacji jest opisanie przez praktyków dla praktyków instytucji kosztów progresywnania sądowoadministracyjnego z punktu widzenia prawa procesowego, ustrojowego i...

Porównaj ceny

(2)

Kodeks cywilny 01.2017 - Opracowanie zbiorowe

Najnowsza aktualizacja kodeksu cywilnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy i przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, funkcjonalny format i klarowny układ graficzny....

Porównaj ceny

(2)

Ordynacja podatkowa 01.2017 - Opracowanie zbiorowe (9788365721143)

Kolejne, zaktualizowane wydanie tej książki. Broszura posiada tekst jednorodny ustawy Ordynacja podatkowa wraz ze zmianami oraz wybrane akty wykonawcze do tej ustawy. Artykuły ustawy głównej...

Porównaj ceny

(2)

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (2012)

Opracowanie obejmuje zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z faktu wyrządzenia szkody niezgodnymi z prawem działaniami albo zaniechaniami, związanymi z realizowaniem władzy...

Od 109,70 zł

Porównaj ceny

(3)

Kodeks postępowania cywilnego, od.nowa

Ogół przepisów proceduralnych, odnoszących się do postępowania cywilnego, zawartych w jednym tomie. Zbiór zawiera jeden z najobszerniejszych w polskim ustawodawstwie aktów prawnych - kodeks...

Porównaj ceny

(1)

Kodeks postępowania karnego 15.02.2017 - Opracowanie zbiorowe (9788365721129)

Najnowsza aktualizacja Kodeksu progresywnania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów...

Od 6,45 zł

Porównaj ceny

(3)

Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst ujednolicony z komentarzem i wybranym orzecznictwem, oprawa miękka

Ryszard Taradejna jest autorem wyjątkowo kompetentnym i istotnie interesującym. Choćby o Kodeksie progresywnania administracyjnego potrafi pisać tak, by dając niezwykle spore kompendium wiedzy, nie...

Porównaj ceny

(0)

Dochody własne gminy - ewidencja księgowa podatków i opłat z dokumentacją (z suplementem elektronicz (9788378042044)

Podatki i opłaty w gminie? jak właściwie zaewidencjonować cały proces rozmiaru i poboru podatków i opłat w księgach rachunkowych? użyteczny poradnik dla skarbnika. Autorka szczegółowo wyjaśnia...

Porównaj ceny

(2)

Prawo wyznaniowe (322 str.)

seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W trzecim wydaniu omówiono zmiany przepisów prawa polskiego od 2008 r. (dotyczące w szczególności równego...

Od 38,30 zł

Porównaj ceny

(3)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz (9788325552558)

Prezentowana książka stanowi omówienie ustawy z 28.7.2005 r. O kosztach sądowych w sprawach cywilnych, poszerzone w niniejszym, 8. Wydaniu o komentarz dotyczący kosztów procesu (art. 98-124 KPC)....

Od 126,70 zł

Porównaj ceny

(0)

Egzamin na licencję syndyka, Mariusz Stepaniuk

sprawdź wiecej danych o ksiazce Egzamin na licencję syndyka w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.

Porównaj ceny

(0)

Koncepcja czynu niedozwolonego w amerykańskiej teorii i filozofii prawa, Liber

Głównym celem badawczym pracy jest analiza relacji, jakie zachodziły i zachodzą pomiędzy amerykańską teorią i filozofią prawa a amerykańskim prawem czynów niedozwolonych. Koncepcja czynu...

Od 23,88 zł

Porównaj ceny

(3)

Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym (9788325554316)

Niniejsza publikacja jest monografią traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznego, a zawarte w niej ustalenia i wnioski posiadają wyraźne znaczenie tak dla teorii, jak i...

Od 135,20 zł

Porównaj ceny

(2)

Postępowanie w sprawach gospodarczych - NAJTANIEJ! (2014)

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze nowelizacje, m.in. Istotne zmiany stanu prawnego wprowadzone ustawą z 16.9.2011 r. O zmianie ustawy? Kodeks progresywnania cywilnego i niektórych innych...

Od 89,40 zł

Porównaj ceny

(0)

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok jednostek sfery budżetowej? funkcjonalny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, a także zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor,...

Porównaj ceny

(2)

RACJONALNOŚĆ W EKONOMII TW/WOLT (496 str.)

Noblista jest uznawany za jednego z twórców ekonomii eksperymentalnej. Wykazał, iż stan równowagi rynkowej osiągany jest z udziałem niedoskonale poinformowanych ludzi, zaś ich rynkowe interakcje...

Od 35,40 zł

Porównaj ceny

(2)

Finanse i prawo finansowe unii europejskiej [PRZEDSPRZEDAŻ] (9788326431173)

Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu finansów i prawa finansowego Unii Europejskiej. Prezentowana problematyka jest stanowczo pokaźna dla dobrego zrozumienia zagadnień...

Od 50,20 zł

Porównaj ceny

(2)

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce (9788325578534)

Stan prawny: styczeń 2016 r. Książka została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie i o studentach kierunków, na których omawiane są...

Porównaj ceny

(0)

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2. Zobowiązania (1952 str.)

Komentarz z szeroką perspektywą Tom II? Zobowiązania starannie wśród zawiłości przepisów z zakresu prawa umów, czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia; znaczenia podstawowych pojęć prawa...

Od 296,70 zł

Porównaj ceny

(0)

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych (9788326443947)

Książka poświęcona jest wprowadzaniu dokumentacji elektronicznej w urzędach, a w szczególności rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Posiada analizę cyklów cyfryzacji i jest...

Od 58,70 zł

Porównaj ceny

(1)

Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik stanowi opracowanie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w pytaniach i odpowiedziach. Przyjęta poprzez autorów forma publikacji spowodowała konieczność wybrania najważniejszych...

Porównaj ceny

(1)

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami, C.H. Beck

Niniejsze opracowanie dedykowane jest dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z ergonomicznymi problemami przy sporządzaniu...

Od 77,40 zł

Porównaj ceny

(3)

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych (2012)

Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór pozostał poprzedzony...

Od 126,70 zł

Porównaj ceny

(2)

FIRMA, RYNEK I PRAWO TW/WOLT

Publikacja jest zbiorem artykułów dotyczących podstaw teorii ekonomii, w szczególności zagadnień związanych z firmami, przemysłem i rynkami. W artykule Natura marki (1937 r.), który stał się jednym....

Od 49,50 zł

Porównaj ceny

(1)

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ], Wolters Kluwer

Prezentowany komentarz stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej kodeksu karnego (wyd. 2, Warszawa 2012). Gromadzi obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szczególnej...

Od 169,20 zł

Porównaj ceny

(0)

Kodeks karny wykonawczy 15.01.2017 - Opracowanie zbiorowe

Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy o o Krajowej Administracji Skarbowej oraz o zmianie ustawy o powszechnym...

Porównaj ceny

(3)

Kodeks karny 15.01.2017 - Opracowanie zbiorowe

Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. Ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i...

Od 4,95 zł

Porównaj ceny

(3)

Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja [PRZEDSPRZEDAŻ], oprawa twarda

Sposób i zakres używania danych finansowych poprzez zarządzających zależy od celów ich pozyskania. Niektóre systemy rachunkowości koncentrują się na dostarczaniu informacji dla celów kontroli, inne....

Porównaj ceny

(2)

Logika w pigułce - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz błyskawicznie i wydajnie powtórzyć materiał przed nieprzystępnym egzaminem z logiki? Jeżeli na.....

Porównaj ceny

(2)

Labour immigration in the European Union (2012)

This publication offers a wonderfully comprehensive and integrated picture of the Labour immigration in the European Union. The book falls into five overlapping parts: Migration? the Notion. The...

Porównaj ceny

(1)

Kodeks postępowania cywilnego - Dostępne od: 2013-09-16 (2013)

Stan prawny na 2.09.2013 r. Publikacja gromadzi tekst ustawy - Kodeks progresywnania cywilnego wraz z przepisami wprowadzającymi. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu...

Od 8,22 zł

Porównaj ceny