Projekty budowlane

Projekty budowlane to zbiory dokumentów i projektów przedstawiające w szczegółowy sposób plany inwestycji budowlanych. Projekty budowlane są częścią dokumentacji każdej prowadzonej budowy, a ich zawartość jest ściśle określona przez ustawę o prawie budowlanym. Projekty budowlane sporządza się wedle wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni bądź zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, a także w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawnymi. Projekty budowlane zawierają w sobie między innymi projekty zagospodarowania działki (terenu), projekty architektoniczno-budowlane, dokumentację geologiczno-inżynierską, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych czy np. informacje dotyczące obszaru oddziaływania obiektu.