Mapa szukacz

Mapa szukacz


Serwis mapa szukacz to interaktywna mapa Polski, która należy do spółki z o.o. 24 Godziny, a swoją działalność online zapoczątkowała w 2000 roku.

Platforma korzysta z mapy świata stworzonej dzięki danym, zebranym przez entuzjastów na całym świecie, w ramach projektu Open Street Map. Wykorzystane zostały również mapy i zdjęcia satelitarne, będące własnością Google'a.

Mapa może być wyświetlana wyłącznie w witrynie i wyłącznie za pomocą aplikacji. Bez konieczności żadnych opłat użytkownicy mogą tworzyć linki do witryny, jednakże odnośniki te muszą prowadzić do niezmodyfikowanej w żaden sposób strony.

Dostępna mapa może zawierać w sobie pomyłki i nieścisłości - serwis nie gwarantuje precyzji przedstawianych informacji. Oczywiście błędy są korygowane w miarę możliwości na bieżąco, ale firma nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty powstałe w efekcie korzystania z serwisu.

Jak korzystać z mapy?

W celu znalezienia konkretnej miejscowości należy wpisać jej nazwę w okienko formularza (oznaczone jako „miejscowość" - okienko to znajduje się z prawej strony mapy), a następnie kliknąć pole „pokaż". Lista trafień wygeneruje wszystkie miejscowości z bazy o poszukiwanej nazwie, na mapie zostaną one oznaczone kolorowymi kółkami, prostokątami lub wielokątami.

Jeżeli użytkownik wpisze nazwę poszukiwanej miejscowości, złożoną z kilku wyrazów, lista trafień uwzględni wyłącznie te miejscowości, które zawierają wszystkie wpisane wyrazy. Analogicznie, jeżeli w formularzu użytkownik wpisze nazwę miejscowości i ulicę, wyniki wyszukiwania wskażą wyłącznie te miejscowości, w których znajduje się poszukiwana ulica.

Aby odnaleźć ulicę lub konkretny adres, należy skorzystać z okienka „ulica i numer domu" w formularzu. Jeżeli chcemy zaznaczyć swoje położenie lub wybrany punkt na mapie, należy ustawić kursor w wybranym miejscu i dwukrotnie kliknąć. Wybrany punkt znajdzie się wówczas w centralnej części okna i wyświetlą się odpowiadające mu współrzędne geograficzne.

Jeżeli użytkownik wpisze pełen adres, zawierający nazwę miejscowości, ulicę oraz numer domu, jako wynik otrzyma lokalizację poszukiwanego miejsca. Jeżeli wyszukiwany adres nie znajduje się w bazie, ale jest inny budynek przy tej szukanej ulicy, to właśnie on zostanie oznaczony kolorowym okręgiem.

W sytuacji, gdy szukane zapytanie nie znajduje się w bazie danych serwisu, wówczas zostaje przekazane geokoderowi Google'a i mapa szukacz wyświetla otrzymaną odpowiedź, z oznaczeniem logo Google'a.

Nazwy pisane z użyciem polskich znaków zostaną automatycznie zastąpione na odpowiedniki bez polskich znaków. Nazwa miasta wpisana z łącznikiem (dywizem) jest traktowana jak wpisana ze spacją. Wyszukiwane zapytania mogą być zakończone gwiazdką przy założeniu, że przed gwiazdką znajdują się minimum 3 litery.

Mapę można dowolnie przesuwać poprzez przeciąganie myszką lub korzystając z guzików róży wiatrów.

Użytkownicy mogą również zmieniać warstwy mapy - do tego celu służą guziki „zbliż" i „oddal" lub guziki radiowe, znajdujące się pomiędzy wyżej wspomnianymi guzikami.

Skomentuj