Airwick Air wick pure wkład do odświeżacza powietrza relaksujący 250 ml (5900627073973)

(4)


Kup ten produkt w najniższej cenie:

Air Wick Pure Wkład do odświeżacza powietrza relaksujący 250 ml 13,48 zł + ew. koszty wysyłki Idź do sklepu

Informacje o Airwick Air wick pure wkład do odświeżacza powietrza relaksujący 250 ml (5900627073973)

Storage and use typ przechowywaniaTypPrzechowywać w temperaturze otoczeniaPrzygotowanie i używanieWyłącz urządzenie (przełącznik w pozycji OFF) przed włożeniem wkładu uzupełniającego. Skieruj dyfuzor z dala od twarzy. Urządzenie automatycznie uwolni zapach 15 sekund po włączeniu. Ze względu na bezpieczeństwo przeczytaj uważnie i stosuj instrukcję obsługi umieszczoną na puszce z aerozolem i na opakowaniu urządzenia Freshmatic.PrzechowywanieData ważności: 2 lata od daty produkcji przekazanej na opakowaniu. Detailed Data Regulacje CLPpłomień - Brak hasła ostrzegawczegoOstrzeżenie dotyczące bezpieczeństwaAir Wick samoczynny odświeżacza powietrza Relaksujący. Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Bronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik albo etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innych źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, choćby po zużyciu. W sytuacji DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można jeusunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawiera: Limonene i Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość/pojemnik eliminować do trafnie oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego artykułu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Język produktuGłówny język opisu - polskiJęzyk informacji - polskiJęzyki na opakowaniułotewskilitewskipolskiPodzielony opis produktuNazwa poręczna - Wkład do odświeżacza powietrzaWariant - relaksujący...

Parametry produktu

Producent Airwick

Oceń produkt